Znanstveni članci

 

Ugroženi jezici

Katunar, Daniela. 2008. Istrorumunji - jezik i zajednica. Diskrepancija 9/13. 81-94.

Vrzić, Zvjezdana; Singler, John Victor. (u tisku). Identity and language shift among Vlashki/Zheyanski speakers in Croatia.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.