Bilingualism Matters@Rijeka ogranak je centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu koji djeluje pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. Osnovan je 6. lipnja 2014. godine u sklopu FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“.

Naše je poimanje dvojezičnosti veoma široko: pod dvojezičnošću podrazumijevamo redovitu uporabu više od jednoga jezika ili dijalekta u svakodnevnome životu, pri čemu vladanje svakime od tih jezika/dijalekata ne treba biti niti u potpunosti jednako niti savršeno. Tako shvaćena dvojezičnost zapravo je sinonim za višejezičnost.

Svrha je ogranka prenošenje znanstvenih spoznaja o dvojezičnosti izvan akademskih drugova, razvijanje svijesti o važnosti i prednostima dvojezičnosti te promicanje dvojezičnosti u društvu. Svojim djelovanjem želimo premostiti jaz između znanstvenika i zajednice te doprinijeti njegovanju i očuvanju jezične i kulturne raznolikosti naše sredine.

Naše se djelovanje odnosi na različite oblike dvojezičnosti prisutne u našoj sredini, i to učenje stranih jezika, učenje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, uporabu dijalekata hrvatskoga jezika, te uporabu manjinskih i ugroženih jezika.

Aktivnosti su ogranka namijenjene stručnjacima na području odgoja, obrazovanja, zdravstva, kulture i gospodarstva, donositeljima političkih odluka, roditeljima, učenicima, studentima, višejezičnim obiteljima te svima ostalima koji imaju doticaja s višejezičnošću u privatnom i profesionalnom životu.

Naši članovi drže predavanja, seminare i radionice za različite ciljane skupine, objavljuju znanstveno-popularne tekstove o dvojezičnosti putem mrežne stranice ogranka te komuniciraju s javnošću putem društvenih mreža i elektroničke pošte. U okviru ogranka održavaju se i konzultacije gdje šira javnost može dobiti odgovor ili savjet u vezi s dvojezičnošću. Ogranak provodi program neformalnoga učenja stranih jezika u paru pod nazivom Jezični tandem kao i programe jezične poduke iz engleskoga i hrvatskoga jezika za djecu iz dječjih domova i romsku djecu.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.