Voditeljica

Tihana Kraš
 Izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš
Izvanredna je profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Diplomirala je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Cambridgeu. Na poslijedoktorskome usavršavanju bila je na Sveučilištu u Edinburghu. Provodi istraživanja iz usvajanja jezika, dvojezičnosti i psiholingvistike. Voditeljica je hrvatskoga dijela FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“ i projekta „Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku“.

Članovi tima

Branka Drljača Margić
Doc. dr. sc. Branka Drljača Margić
Docentica je i voditeljica Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Doktorirala je na Sveučilištu u Zagrebu. Njezini istraživački interesi uključuju jezični kontakt, jezične stavove i prisutnost engleskoga u visokome obrazovanju i znanosti. Trenutno vodi Projekt internacionalizacije studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci, a suradnica je na projektu Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“.
Maja Đurđulov
Maja Đurđulov, mag.
Asistentica je na Odsjeku za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci i nastavnica latinskoga jezika u Srednjoj talijanskoj školi Rijeka. Diplomirala je na Sveučilištu u Trstu, a trenutno pohađa doktorski studij na Sveučilištu u Padovi. Područja njezina interesa uključuju povijest talijanskoga jezika na riječkome području, književnost na talijanskome jeziku i književno-povijesne aspekte Rijeke u 20. stoljeću. Članica je odbora društva „Dante Alighieri“ u Rijeci.
Franco Finco
Doc. dr. sc. Franco Finco
Istraživač je u “Centro Interdipartimentale di Formazione e Ricerca Ambientale (CIFRA)” na Sveučilištu u Udinama te gostujući nastavnik na Odsjeku za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Magistrirao je i doktorirao na Sveučilištu u Udinama. Njegovi istraživački interesi uključuju talijansku lingvistiku, sociolingvistiku, jezični kontakt i manjinske jezike.
Corinna Gerbaz-Giuliano
Doc. dr. sc. Corinna Gerbaz-Giuliano
Pročelnica je Odsjeka za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, na kojem radi kao docent. Diplomirala je filozofiju na Sveučilištu u Trstu, a doktorirala talijansku književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i urednica jedne knjige te glavna i odgovorna urednica časopisa za kulturu na talijanskome jeziku „La Battana“. Suradnica je na projektu Sveučilišta u Rijeci „Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća“. Aktivno sudjeluje u radu tijela i udruga talijanske nacionalne manjine.
Sandra Jukić
Sandra Jukić, mag.
Lektorica je na Odsjeku za kroatistiku te u Riječkoj kroatističkoj školi – centru za učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu u Rijeci, a trenutno pohađa doktorski studij glotodidaktike na Sveučilištu u Zagrebu. Područja su njezina znanstvenog interesa leksikologija, metodika nastave stranih jezika te hrvatski kao drugi i strani jezik.
Nataša Košuta
Dr. sc. Nataša Košuta
Nataša Košuta poslijedoktorandica je na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci te licencirani ispitivač za Austrijsku jezičnu diplomu (ÖSD). Diplomirala je hrvatski i njemački jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a doktorirala na poslijediplomskome studiju glotodidaktike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje metodičke kolegije i bavi se istraživanjima iz područja ovladavanja stranim jezikom te obrazovanjem budućih nastavnika njemačkoga jezika.
Ivana Lalli Paćelat
Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat
Docentica je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Diplomirala je njemački i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala lingvistiku. Sudjeluje u radnoj skupini Osservatorio dellʼitaliano istituzionale fuori dʼItalia (OIIFI) u sklopu Mreže za izvrsnost talijanskoga institucionalnog jezika (Rete REI) pri Europskoj komisiji. Njezini znanstveni interesi uključuju korpusnu i kontrastivnu lingvistiku, znanost o prevođenju, dvojezičnost/višejezičnost i jezik struke.
Gianna Mazzieri-Sanković
Doc. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković
Docentica je na Odsjeku za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci i nastavnica talijanskoga jezika u Srednjoj talijanskoj školi Rijeka. Diplomirala je na Sveučilištu u Trstu, a doktorirala na Sveučilištu „La Sapienza“ u Rimu. Autorica je dviju knjiga te članica uredništva časopisa „La Battana“. Voditeljica je međunarodnoga znanstvenog projekta „Osvaldo Ramous: Tempi senza misura“. Aktivno sudjeluje u radu tijela i udruga talijanske nacionalne manjine u Rijeci.
Iva Peršić
Iva Peršić, mag.
Asistentica je na Odsjeku za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je talijanski jezik i književnost na Sveučilištu u Puli, a trenutno pohađa doktorski studij na Sveučilištu u Zadru. Aktivno se bavi prevođenjem te sudjeluje u radu Europskoga instituta za književno prevođenje u Puli. Posebno je zanimaju prevođenje, književna kritika, glotodidaktika te kontrastivna i komparativna analiza na području talijansko-hrvatskih jezičnih dodira.
Maša Plešković
Maša Plešković, prof.
Diana Predrag
Diana Predrag, mag.
Suradnica je za odnose s javnošću u TD Energo. Na Filozofskome fakultetu u Rijeci stekla je zvanje magistre povijesti umjetnosti i magistre edukacije engleskoga jezika, a kroz rad u neprofitnome sektoru iskustvo u pisanju projektnih prijedloga, projektnome menadžmentu te organizaciji i promociji događanja. Njezini interesi uključuju učenje stranih jezika, pisanje putopisa i tekstova o umjetnosti te rad na popularizaciji i promociji kulturne baštine grada Rijeke. Podučava engleski jezik u vrtiću Gardelin u Rijeci.
Vanja Slavuj
Dr. sc. Vanja Slavuj
Siniša Smiljanić
Siniša Smiljanić, mag.
Stručni je suradnik na FP7-projektu Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)” na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Rijeci te stekao zvanje magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi istraživački interesi uključuju usvajanje drugoga jezika i višejezičnost.
Aneta Stojić
Izv. prof. dr. sc. Aneta Stojić
Izvanredna je profesorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje predaje lingvističke kolegije. Usavršavala se u inozemstvu na uglednim institutima za germanistiku (u Beču, Hamburgu i Berlinu). Istražuje jezične dodire i interkulturalnu komunikaciju. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Objavila je tri monografije i dvadesetak znanstvenih radova. Voditeljica je Poslijediplomskoga specijalističkog studija prevođenja i Austrijske knjižnice Rijeka.
Zvjezdana Vrzić
Doc. dr. sc. Zvjezdana Vrzić
Docentica je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Doktorirala je lingvistiku na New York University. Istražuje ugrožene jezike Istre i Kvarnera i mehanizme jezičnih utjecaja. Voditeljica je projekata „Očuvanje vlaškog/žejanskog jezika“, „Dokumentiranje vlaškog/žejanskog jezika“ („Documentation of the Vlashki/Zheyanski Language“) i „Dokumentiranje i revitalizacija šest istriotskih idioma“ („Documentazione e rivitalizzazione dei sei idiomi istrioti“).