U petak 7. studenoga 2014. godine pokrenuli smo program dopunske poduke iz engleskoga i hrvatskoga jezika za štićenike Dječjega doma „Tić" Rijeka. Program se sastoji od tjednoga individualnog podučavanja djece osnovnoškolske dobi. U davanju poduke volontiraju Ivana Cindrić i Zdravka Bijelić, studentice druge godine Diplomskoga studija engleskoga i hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.