U srijedu 30. ožujka 2016. godine započeo je ljetni ciklus našega besplatnog programa učenja stranih jezika Jezični tandem. U ovome će se semestru radi učenja i međusobnoga poučavanja jezika sastajati osam parova te će biti zastupljeno sedam jezičnih kombinacija: hrvatski i engleski, hrvatski i francuski, hrvatski i španjolski, hrvatski i portugalski, engleski i njemački, engleski i talijanski te engleski i češki.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.