Članovi tima

Tihana Kraš   Branka Drljača Margić
Izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš
Voditeljica
  Doc. dr. sc. Branka Drljača Margić
Suradnica
Maša Plešković    
Maša Plešković
Doktorandica
   
Ana Bratulić   Siniša Smiljanić
Ana Bratulić, mag.
Doktorandica (bivša članica tima)
  Siniša Smiljanić, mag.
Doktorand (bivši član tima)

 

Članovi hrvatskoga tima na projektu „AThEME“ djelatnici su Filozofskoga fakulteta u Rijeci. U okviru Projekta istražuju uporabu talijanskoga kao manjinskoga jezika te stavove prema njemu u Rijeci i Istri, kognitivne prednosti višejezičnosti te utjecaj dobi i materinskoga jezika na usvajanje nematerinskoga jezika. Rad Ane Bratulić na Projektu sufinancirala je Hrvatska zaklada za znanost u okviru programa „Razvoj karijera mladih istraživača“.

Dionici su Projekta u Republici Hrvatskoj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Zajednica Talijana Rijeka i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.