Projekt AThEME: Unapređivanje europskoga višejezičnog iskustva

 

Višejezičnost u Europi

Višejezičnost, koja je u stalnome porastu, mnogim je Europljanima način života. Od 2014. godine Europska unija ima 24 službena i radna jezika te više od 60 prepoznatih regionalnih i manjinskih jezika. Pritom imigracija i sloboda kretanja dovode do sve većega broja kontakata među ljudima koji govore različitim jezicima. Cilj je Europske unije da svaki Europljanin govori svoj materinski i još dva jezika.

Kako raste broj ljudi koji odrastaju govoreći više od jednoga jezika, tako je sve važnije razumjeti što znači biti višejezičan u današnjoj Europi. Ta se rastuća važnost odražava i u stavovima samih Europljana. Prema istraživanju iz 2001. godine 42% građana Europske unije smatralo je poznavanje stranih jezika korisnim, a prema istraživanju iz 2012. ta se brojka više nego udvostručila i iznosila je čak 88%.

 

Bilingualism Matters i projekt AThEME: Zajedničkim snagama do cilja

Cilj je centra Bilingualism Matters prenositi znanstveno utemeljene informacije o višejezičnosti obiteljima, nastavnicima i tvorcima politike. Upoznavanjem javnosti sa suvremenim znanstvenim spoznajama želimo premostiti jaz između znanstvenika i zajednice.

Projekt AThEME okuplja znanstvenike iz cijele Europske unije kako bi ostvarili temeljni cilj: razumjeti kako višejezičnost funkcionira na svim razinama europskoga društva. Bilingualism Matters doprinijet će tome da ove spoznaje poboljšaju svakodnevni život građana Europske unije – primjerice, tako što će organizirati događanja za lokalne nastavnike jezika ili tako što će doprinijeti osmišljavanju vladine politike o tome kako najbolje pomoći dvojezičnim osobama koje dožive moždani udar.

Zahvaljujući suradnji sa znanstvenicima koji su uključeni u projekt AThEME, centar Bilingualism Matters može informirati o rezultatima istraživanja provedenih na Projektu i tako utjecati na politiku na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Da bi to postigao, u narednih će se pet godina Bilingualism Matters koristiti spoznajama do kojih će se doći na Projektu u ostvarivanju sljedećih svojih ciljeva:

  • Uspostavljanja jake i usklađene mreže prijenosa znanja diljem Europe
  • Davanja godišnjih pregleda najznačajnijih pitanja (policy briefs) vezanih uz obrazovanje, zdravstvo i kulturu
  • Organiziranja događaja razmjene znanja u svakoj zemlji sudionici
  • Sudjelovanja na jezičnim festivalima i događanjima, primjerice, onima koja se organiziraju povodom Europskoga dana jezika
  • Informiranja javnosti putem letaka, predavanja, medija i mrežnih stranica centra Bilingualism Matters

Za više detalja o projektu AThEME, uključujući i popis institucija partnera i ogranaka centra Bilingualism Matters koji sudjeluju u Projektu, posjetite mrežnu stranicu Projekta preko sljedeće poveznice.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.