Što je učenje jezika u tandemu?

Učenje jezika u tandemu popularna je nadopuna tradicionalnim jezičnim tečajevima u školama stranih jezika i na sveučilištima diljem svijeta. Radi se o metodi prema kojoj se dvije osobe redovito sastaju s ciljem međusobnoga učenja i poučavanja stranih jezika. Tijekom svakoga susreta partneri u tandemu polovicu vremena govore na jednome, a drugu polovicu na drugome jeziku. Svaki je partner istovremeno i učenik stranoga jezika i poučavatelj jezika kojime izvrsno vlada. Primjerice, Erasmus-student iz Španjolske koji želi usavršiti engleski može biti uparen sa studenticom engleskoga jezika iz Hrvatske koja želi usavršiti španjolski te se s njome nalaziti s ciljem obostranoga učenja jezika.

 

Kako program funkcionira?

Korak 1 – PRIJAVA
Za sudjelovanje u našemu programu učenja jezika u tandemu potrebno je ispuniti prijavni obrazac te ga poslati elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 31. listopada 2017. Kandidati u obrascu trebaju navesti jezike koje žele učiti i jezike koje žele poučavati. Kandidati mogu poučavati ne samo svoj materinski jezik, već i druge jezike kojima izvrsno vladaju. S obzirom na to da se tandemsko učenje jezika temelji na konverzacijskim susretima, kandidati trebaju poznavati jezik koji poučavaju na C1 ili C2 stupnju, a jezik koji uče najmanje na A2 stupnju prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

 

Korak 2 – SPARIVANJE
Nakon isteka roka za prijavu slijedi pregled prijava i pronalaženje tandem-partnera za što više kandidata. Nažalost, s obzirom na to da traženi jezici ne moraju nužno biti jezici koji se nude, postoji mogućnost neuspjeha pronalaženja partnera za sve prijavljene.

 

Korak 3 – INFORMATIVNI SASTANAK
Nakon sparivanja tandem-partnera održava se informativni sastanak za sve sudionike. Na sastanku se kandidati upoznaju sa svojim partnerom i detaljnije informiraju o jezičnome tandemu. Također, određuje se vrijeme redovitih susreta pod vodstvom moderatora. Oni tandem-partneri koji odluče ne dolaziti na susrete, mogu se sastajati neovisno o njima, a koordinatori im predlažu teme i daju materijale za učenje.

 

Korak 4 – SUSRETI POD VODSTVOM MODERATORA
Susreti pod vodstvom moderatora održavaju se jednom tjedno u dogovoreno vrijeme i na dogovorenome mjestu. Na početku svakoga susreta moderator predstavlja temu tjedna i sudionicima nudi popis pitanja za raspravu. Tandem-partneri slobodni su promijeniti temu ukoliko smatraju da ona ne odgovara njihovim potrebama ili jezičnim sposobnostima. Partneri prvih 30 minuta govore na jednome jeziku, a drugih 30 minuta na drugome jeziku. Nakon svakoga dijela poučavatelji daju kratku povratnu informaciju svojim partnerima.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.