Programi jezične poduke u školskoj godini 2015.–2016.

Autorica: Irena Meštrović Štajduhar, prof.

Objavljeno 5. svibnja 2016.

 

Nakon uspješne provedbe programa jezične poduke u prvoj godini našega djelovanja, u školskoj smo godini 2015.–2016. nastavili s aktivnošću podučavanja djece iz osjetljivih društvenih skupina. Za štićenike Dječjega doma „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran ponovno smo organizirali dopunsku poduku iz engleskoga i hrvatskoga jezika. Poduku iz engleskoga jezika od rujna 2015. godine do travnja 2016. godine davale su Marta Blašković i Izabela Weber, studentice druge godine nastavničkoga smjera diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti, a od travnja 2016. godine daje je Tea Schmidichen, studentica prve godine nastavničkoga smjera diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti. Poduku iz hrvatskoga jezika od listopada 2015. godine do travnja 2016. godine davala je Nina Posavec, studentica druge godine nastavničkoga smjera diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti. Poduka se odvija jednom tjedno u obliku individualnoga rada ili rada u paru, što omogućuje sustavno praćenje potreba i napretka učenika. Osvijestivši koje su potrebe svakoga učenika, volonterke su pokazale i pokazuju veliku kreativnost u pristupu te odabiru i izradi materijala, s ciljem motiviranja učenika, razvijanja pozitivnih stavova prema učenju jezika te popunjavanja praznina u znanju.

Tijekom prvoga polugodišta školske godine 2015. –2016. nastavili smo i s dopunskom podukom iz engleskoga i hrvatskoga jezika u Dječjemu domu „Tić“ Rijeka. Poduku iz hrvatskoga jezika davala je Maja Mrgić, studentica druge godine nastavničkoga smjera diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti, dok je poduku iz engleskoga jezika davala Rebeka Pavlović, studentica druge godine nastavničkoga smjera diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti. Poduka se također temeljila na individualnome radu s učenicima.

U Osnovnoj školi „Škurinje“ Rijeka drugu se godinu zaredom provodi dopunska poduka iz engleskoga jezika za romsku djecu koja pohađaju niže razrede. Od studenoga 2015. godine Katarina Pavičić-Ivelja, studentica prve godine nastavničkoga smjera diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti podučava skupinu učenika 3. i 4. razreda, dok Kate Ribarić, studentica druge godine nastavničkoga smjera diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti podučava skupinu učenika 2. razreda. S obzirom na velike razlike među učenicima u razini predznanja, brzini rješavanja zadataka i interesima, volonterke se posvećuju svakome pojedinom učeniku te primjenjuju igre u nastavi, kojima motiviraju učenike.

S ciljem što uspješnijega provođenja programa jezične poduke, podučavatelje savjetuje i prati u radu Irena Meštrović Štajduhar.

 

Naši programi jezične poduke

Autorice: doc. dr. sc. Tihana Kraš i Irena Meštrović Štajduhar, prof.

 

Kako bismo doprinijeli uspješnome učenju (stranih) jezika u našoj sredini i pomogli onima kojima je potrebno, provodimo programe poduke iz engleskoga i hrvatskoga jezika za osobe iz osjetljivih društvenih skupina.

Jedan je od tih programa dopunska poduka iz engleskoga jezika za romsku djecu u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka, s kojom smo započeli 29. rujna 2014. godine. Djeca uključena u program pohađaju poduku dva puta tjedno u trajanju od jednoga školskog sata. Tijekom školske godine 2014.-2015. poduku djeci od prvoga do četvrtoga razreda davale su Monika Majstorović, Mia Dević i Helena Rubčić, diplomirane nastavnice engleskoga jezika, te Valerija Smrekar, studentica druge godine Diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Drugi je program dopunska poduka iz engleskoga i hrvatskoga jezika za štićenike Dječjega doma „Ivana Brlić Mažuranić“ u njegovu sjedištu u Lovranu, koja se odvija od 22. listopada 2014. godine. U program su uključena djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, koju naši volonteri podučavaju individualno ili u paru jednom tjedno. Tijekom školske godine 2014.-2015. poduku su davale Margita Krulić i Marina Mrazovac, diplomirane nastavnice engleskoga (i hrvatskoga) jezika, Andrej Bobanović, Petra Gašparić, Marko Modrić i Nikolina Pajalić, studenti i apsolventi Diplomskoga studija engleskoga (i hrvatskoga) jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci, te Tea Schmidichen, studentica Preddiplomskoga studija engleskoga i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Dopunsku poduku iz engleskoga i hrvatskoga jezika dajemo i štićenicima Dječjega doma „Tić“ Rijeka od 7. studenoga 2014. godine. Poduka se sastoji od individualnoga podučavanja djece osnovnoškolske dobi jednom tjedno. Tijekom školske godine 2014.-2015. u davanju poduke volontirale su Ivana Cindrić i Zdravka Bijelić, studentice druge godine Diplomskoga studija engleskoga i hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Naš četvrti program poduke započeo je 16. prosinca 2014. godine, a riječ je o ranome učenju engleskoga jezika za štićenike Dječjega doma „Ivana Brlić Mažuranić“ u njegovoj podružnici u Rijeci. Naše članice Diana Predrag, diplomirana nastavnica engleskoga jezika, i Antonela Marjanušić, apsolventica Diplomskoga studija engleskoga i hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci, jednom tjedno individualno podučavaju sedmero djece u dobi od dvije do četiri godine prilagođavajući se specifičnim potrebama svakoga djeteta.

Rad podučavatelja prati Irena Meštrović Štajduhar s ciljem što uspješnijega provođenja programa jezične poduke.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.