Naše svečano otvorenje i predstavljanje održat će se u petak, 6. lipnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, s početkom u 14h.

Uz pozdravne govornike, na otvorenju će govoriti prof. dr. sc. Antonella Sorace sa Sveučilišta u Edinburghu, osnivačica i direktorica centra Bilingualism Matters, i doc. dr. sc. Tihana Kraš s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, naša voditeljica.

Prof. dr. sc. Sorace održat će predavanje pod naslovom Child bilingualism: facts, benefits and challenges („Dvojezičnost u djetinjstvu: činjenice, prednosti i izazovi").

Na otvorenju će nastupiti zbor Osnovne škole „Dolac" Rijeka, čakavska pjesnikinja Rajka Jurdana Šepić i TRY Theatre.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.